Μελαγχρωστικη αμφιβληστροειδοπαθεια

Η μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι μια κληρονομική, προϊούσα εκφύλιση των κυττάρων του αμφιβληστροειδή και του μελάγχρου επιθήλιου.

Η μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι μια κληρονομική, προϊούσα εκφύλιση των κυττάρων του αμφιβληστροειδή και του μελάγχρου επιθήλιου. Δεν πρόκειται για μια αλλά για πολλές παθήσεις, που μπορεί να έχουν διαφορετική χρωμοσωμική ανωμαλία, μεταβολική διαταραχή και κλινική εικόνα, όμως όλες οδηγούν στην ίδια καταστροφή του αμφιβληστροειδή και βλάβη της όρασης.

Τα πρώτα συμπτώματα της μελαγχρωστικής αμφιβληστροειδοπάθειας είναι η δυσκολία προσαρμογής στο σκοτάδι ή αδυναμία όρασης τη νύχτα (νυχταλωπία) και μπορεί

Συνήθως η μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια διαπιστώνεται όταν η περιφερικήόραση καταργηθεί και ο ασθενής είναι σαν να βλέπει μέσα από σωλήνα
να ξεκινήσουν ακόμα και από την πρώιμη παιδική ηλικία, αν και ουσιαστικά αντιληπτά γίνονται κατά τη 2η ή 3η δέκατα της ζωής. Με την πάροδο του χρόνου τα προβλήματα αυξάνονται και δυσκολία όρασης δεν πάρχει μόνο τη νύχτα ή στο χαμηλό φως αλλά σε όλες τις καταστάσεις. Σιγά σιγά η περιφερική όραση χάνεται και οι ασθενείς είναι σαν να βλέπουν μέσα από σωλήνα. Η κεντρική όραση μπορεί να παραμείνει ανεπηρέαστη για πολλά χρόνια, αλλά τελικά είναι δυνατόν να χαθεί κι αυτή.

 Η μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια μπορεί να είναι μια πάθηση που αφορά αποκλειστικά στο μάτι ή να αποτελεί μια από τις εκδηλώσεις ενός μεταβολικού, νευρολογικού, νεφρολογικού ή ηπατικού συστηματικού νοσήματος.

Η θεραπεία της μελαγχρωστικής αμφιβληστροειδοπάθειας παραμένει προς το παρόν ελπίδα του μέλλοντος, αφού οι γενετικές θεραπείες ακόμα βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο.

Ευγονικοί λόγοι επιβάλλουν, όλοι οι ασθενείς με μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια να κάνουν μοριακό γενετικό έλεγχο, ώστε να γνωρίζουν τον κληρονομικό τρόπο μετάδοσης της νόσου και να ξέρουν την πιθανότητα το παιδί τους να πάσχει.

Διαβάστε επίσης...

Περισσότερες κατηγορίες...

Σημείωση: Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.