Αναιμία

Αναιμία είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για την ελάττωση αιμοσφαιρίνης σε σχέση με την ηλικία και το φύλλο.

Διαβάστε επίσης...

Περισσότερες κατηγορίες...

Σημείωση: Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.