Λοβιακή (λοβώδης) πνευμονία

Επί λοβώδους πνευμονίας, ο παθογόνος μικροοργανισμός προκαλεί βλάβη στους τελικούς αεροχώρους και εξίδρωμα στις κυψελίδες.

Το κυψελιδικό υφρό μολύνεται και διασεπίρεται σε όλο τον λοβό, μέσω των πόρων του Kohn και των διαύθλων της Lambert. Η προκολούμενη πύκνωση που συνεπάγεται η διασπορά του μολυνθέντος κυψελιδικού εξιδρώματος, οριοθετείτι με τις μεσολόβιες σχισμές. Το αποτέλσμα είναι πύκνωση παρακείμενων πρωτογενών λοβιδίων, ολόκληρου τμήγματος ή λοβού. Επομένως, διαμορφώνεται η εικόνα του αεροβρογχογράμματος που αποτελεί χαρακτηριστικό εύρημα επί λοβώδους πνευμονίας, ομού με τη διατήρηση του ακτινολογικού όγκου του πάσχοντος τμήματος/λοβού. Το αεροβρογχόγραμμα είνα χαρακτηριστικό εύρημα νόσου των αεροχώρων. Η λοβώδης πνευμονία είναι η συνηθέστερη εικόνα της πνυεμονιοκοκοκκικής πνευμονίας, ή της πνευμονίας εκ κλεμπσιέλλας.

Ομότιμη, σαφώς αφοριζόμενη διήθηση, με λοβιακή κατανομή, συνήθως στους κάτω λοβούς. Διατηρείται ο ακτινολογικός όγκος και εμφανίζει αεροβρογχόγραμμα. Συνήθως οφείλεται σε στρεπτόκοκκο, κλεμπσιέλλα, φυματίωση, σταφυλόκκοκο

Διαβάστε επίσης...

Περισσότερες κατηγορίες...

Σημείωση: Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.