Φλεγμονές

Η φλεγμονή είναι ένα σύμπλεγμα βιοχημικών και μορφολογικών αντιδράσεων του αγγειοσυνδετικού υποστρώματος που προκαλούνται από διάφορους βλαπτικούς παράγοντες, με σκοπό την καταπολέμηση των τελευταίων και την αποκατάσταση πιθανής προκληθείσας ιστικής βλάβης.

Η φλεγμονή είναι ένα σύμπλεγμα βιοχημικών και μορφολογικών αντιδράσεων του αγγειοσυνδετικού υποστρώματος που προκαλούνται από διάφορους βλαπτικούς παράγοντες, με σκοπό την καταπολέμηση των τελευταίων και την αποκατάσταση πιθανής προκληθείσας ιστικής βλάβης.

 

Α. Οξεία Φλεγμονή: χαρακτηριστικά είναι η διαταραχή της μικροκυκλοφορίας και το εξίδρωμα.

 

Παρασκευάσματα

 

Ι) Λοβώδης πνευμόνια: οι κυψελίδες πληρούνται από φλεγμονώδες εξίδρωμα αποτελούμενο από πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα και ινική.

 

ΙΙ) Οξεία Σκωληκοειδίτιδα: φλεγμονώδες εξίδρωμα που συνιστάται κυρίως από ουδετερόφιλα, πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα (πυώδης φλεγμονή). Κατά τόπους στο τοίχωμα πυκνότατες αθροίσεις από πολυμορφοπύρηνα με καταστροφή των δομικών στοιχείων του τοιχώματος και σχηματισμός μικρών αποστηματίων (αποστηματώδης φλεγμονή)

 

Β. Χρόνιες Φλεγμονές: χαρακτηριστικά είναι η διαταραχή της αρχιτεκτονικής του οργάνου από την ανάπτυξη νεόπλαστου κοκκιώδους ή κοκκιωματώδους ιστού.

Παρασκευάσματα

Ι) Χοληδόχος κύστη: διαταραχή της δομής του βλεννογόνου από την ανάπτυξη συνδετικού ιστού με μικρές φλεγμονώδεις διηθήσεις. Ο συνδετικός ιστός αναπτύσσεται επεκτεινόμενος προς το μυικό χιτώνα και προκαλεί πάχυνση του ορογόνου.

 

ΙΙ) Κύστη κόκκυγος: στις βαθύτερες μοίρες του χορίου του δέρματος παρατηρείται ανάπτυξη αγγειοβριθούς κοκκιώδους συνδετικού ιστού με πυκνές φλεγμονώδεις διηθήσεις από λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα, πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα και σπάνια γιγαντοκύτταρα του τύπου των ξένων σωμάτων. Εγκάρσια τομή συριγγώδους πόρου.

 

Γ. Κοκκίωμα: άθροιση από μακροφάγα με ή χωρίς γιγαντοκύτταρα. Στις περιπτώσεις όπου ο βλαπτικός παράγοντας (μπορεί να είναι και άγνωστος) κινητοποιεί την κυτταρική ανοσία παρατηρείται ανάπτυξη ανόσου κοκκιώματος που χαρακτηρίζει τις καλούμενες «ειδικές φλεγμονές». Χαρακτηριστικό παράδειγμα η φυματίωση.

 

Παρασκεύασμα


Φυματίωση Λεμφαδένα: ανάπτυξη πολλαπλών φυματίων (ειδικών, ανόσων κοκκιωμάτων) που αποτελούνται από αθροίσεις επιθηλιοειδών κυττάρων (τροποποιημένα μονοκύτταρα), μεταξύ των οποίων διακρίνονται πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα (γιγαντοκύτταρα του Langhans). Γύρω από το κοκκίωμα διηθήσεις από λεμφοκύτταρα. Πιθανή τυροειδής νέκρωση στο κέντρο του φυματίου.

Πηγή: Σημειώσεις Καθ. Π.Σ. Δάβαρης – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ιατρική Σχολή

Διαβάστε επίσης...

Περισσότερες κατηγορίες...

Σημείωση: Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.