Παθήσεις Πνευμόνων

Παθήσεις Πνευμόνων

 

 1. Αγγειακές
  Παθητική Υπεραιμία ή Πνευμονική Στάση ή Φαιά σκλήρυνση πνευμόνων

  Είναι αποτέλεσμα αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας (π.χ. στένωση μιτροειδούς) που οδηγεί σε διάταση των κυψελιδικών τριχοειδών και εξίδρωση πλάσματος και ερυθρών στις κυψελίδες.  Συνυπάρχει πάχυνση των μεσοκυψελιδικών διαφραγμάτων, όπου εναποτίθενται τα σιδηρούχα μακροφάγα.
 2. Φλεγμονώδεις
  Λοβώδης Πνευμονία

  90% οφείλεται σε πνευμονιόκοκκο. Χωρίς αντιβίωση παρουσιάζει ορισμένα χαρακτηριστικά στάδια, που αποτελούν πρότυπο οξείας εξιδρωματικής φλεγμονής.
  1. Αρχικό στάδιο ή στάδιο υπεραιμίας
  2. Στάδιο Ερυθράς ηπατώσεως
  3. Στάδιο φαιάς ηπατώσεως.
   Συγκέντρωση ινικής, καταστροφή των μικροβίων και φαγοκυττάρωση από πολυμορφοπύρηνα, που αρχίζουν και εκφυλίζονται.
   Μακροσκοπικώς: πνεύμονες συμπαγείς, βάρους μέχρι 1500 γρ. με επιφάνεια διατομής κοκκιώδη και φαιόχρωμη
  4. Στάδιο λύσεως
 3. Υαλοειδής Μεμβράνη
  Νόσος της υαλοειδούς μεμβράνης ή σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των νεογνών και ενηλίκων.
  Οφείλεται στην ανεπαρκή παραγωγή λιποπρωτεΐνης η οποία φυσιολογικά μειώνει την επιφανειακή τάση των κυψελίδων και διευκολύνει την διάνοιξη αυτών. Ιστολογικώς διακρίνονται ατελεκτατικές περιοχές πνεύμονος οι οποίες εναλάσσονται με διατεταμένες κυψελίδες. Το τοίχωμα των τελευταίων επαλείφεται από υαλοειδή μεμβράνη (υαλίνη).
 4. Καρκινώματα
  Α. Επιδερμοειδές: προέρχεται από κύτταρο πλακώδους μεταπλάσεως του βρογχικού επιθηλίου. Διακρίνεται ανάλογα με το ποσό της παραγομένης κερατίνης σε ανωτέρας, μέσης ή χαμηλής διαφοροποιήσεως. Τα κύτταρα σχηματίζουν συμπαγείς αθροίσεις, και συχνά υπάρχουν νεκρώσεις στο κέντρο των αθροίσεων.
  Β. Μικροκυτταρικό: διακρίνεται σε τρεις υποτύπους.
 1. Ι. Oat Cell: (κύτταρα παρόμοια με κόκκους βρώμης): Ομοιόμορφα κύτταρα, λίγο μεγαλύτερα από λεμφοκύτταρα, με υποστρόγγυλους, βαθυχρωματικούς πυρήνες και ελάχιστο πρωτόπλασμα, που αναπτύσσονται σε αθροίσεις.
 2. ΙΙ. Ενδιάμεσου Τύπου: λιγότερη κυτταρική ομοιομορφία και αφθονότερο πρωτόπλασμα.
 3. ΙΙΙ. Μικτό: μικροκυτταρικό με περιοχές πλακώδους ή αδενικής διαφοροποιήσεως.
 4. Γ. Αδενοκαρκίνωμα: διακρίνεται σε τρεις υποτύπους.
 5. Ι. Σωληνώδες: Σωληνώδεις αθροίσεις κυλινδρικών κυττάρων, με ή χωρίς παραγωγή βλέννης.
 6. ΙΙ. Θηλώδες
 7. ΙΙΙ. Συμπαγές: με παραγωγή ενδοκυττάριας βλέννης.

Πηγή: Σημειώσεις Καθ. Λ. Νακοπούλου – Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε επίσης...

Περισσότερες κατηγορίες...

Σημείωση: Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.