Τεχνητή αναπνοή και καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση σε παιδιά 1-7 ετών

Η γνώση της τεχνικής της τεχνητής αναπνοής και της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΑ) είναι πολύ σημαντική γιατί μπορεί πραγματικά να σώσει μια ανθρώπινη ζωή.

Tί πρεπει να κανετε σε περιπτωση εκτακτης αναγκης

Σειρά ενεργειών της τεχνητής αναπνοής
και της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης γενικά


1. Ε λέγξτε εάν το παιδί έχει τις αισθήσεις του με τον ίδιο τρό-
πο όπως και στον ενήλικα.
2. Ελέγξτε εάν το παιδί αναπνέει:
(Ο έλεγχος της αναπνοής γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως
και στον ενήλικα).

  • Αναπνέει. Τοποθετήστε το σε στάση ανάνηψης.
  • ∆εν αναπνέει. ∆ώστε του 2 τεχνητές αναπνοές στόμα με στόμα, όπως και στον ενήλικα.

Ελέγξτε εάν το παιδί έχει σφυγμό:

  • Έχει σφυγμό. Συνεχίστε την τεχνητή αναπνοή εάν δεν αναπνέει όπως στον ενήλικα  ή τοποθετήστε το σε στάση ανάνηψης αν αναπνέει κανονικά.
  • ∆εν έχει σφυγμό. Αρχίστε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΑ).


Η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΑ) στα παιδιά από 1 μέχρι 7 ετών πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και στον ενήλικα με τις εξής 2 διαφορές:
α. Χρησιμοποιούμε μόνο το ένα χέρι για να κάνουμε τις μαλάξεις και όχι και τα δύο.
β. Κάνουμε 5 μαλάξεις και στη συνέχεια μία τεχνητή αναπνοή, δηλαδή ακολουθούμε ρυθμό 5-1.

 

ΠΡΟΣΟΧH: Η τεχνητή αναπνοή και η καρδιοαναπνευστική
αναζωογόνηση σε παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης από 8 ετών
γίνεται όπως και στους ενήλικες.

Διαβάστε επίσης...

Περισσότερες κατηγορίες...

Σημείωση: Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.