Ξένα σώματα στο δέρμα

Μικρές ακίδες, συνήθως κομμάτια ξύλου ή γυαλιού, μπορούν να ενσφηνωθούν στο δέρμα και να προκαλέσουν μια όχι επικίνδυνη, αλλά ωστόσο ιδιαίτερα ενοχλητική κατάσταση. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίδεται στην αποφυγή της μόλυνσης.

Μικρές ακίδες, συνήθως κομμάτια ξύλου ή γυαλιού, μπορούν να ενσφηνωθούν στο δέρμα και να προκαλέσουν μια όχι επικίνδυνη, αλλά ωστόσο ιδιαίτερα ενοχλητική κατάσταση. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίδεται στην αποφυγή της μόλυνσης.


ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

  • Καθαρίστε το τραύμα προσεκτικά, χρησιμοποιώντας σαπούνι και ζεστό νερό.
  • Πάρτε ένα τσιμπιδάκι των φρυδιών και περάστε την άκρη του πάνω από φλόγα για να το αποστειρώσετε. Στη συνέχεια, πιάστε προσεκτικά με αυτό το άκρο της ακίδας που είναι ορατό στο δέρμα και τραβήξτε το προς τα έξω.
  • Πιέστε λίγο τα χείλη του τραύματος για να εξέλθει μικρή ποσότητα αίματος.
  • Πλύνετε το τραύμα με σαπούνι και ζεστό νερό και καλύψτε με αποστειρωμένη γάζα.
  • Εάν ο πάσχων δεν έχει εμβολιαστεί για τέτανο ή εάν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την τελευταία δόση, συμβουλέψτε τον να αναζητήσει ιατρική βοήθεια.
     

ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

  • Εάν η ακίδα έχει μπει βαθιά μέσα στο δέρμα και το άκρο της δεν προεξέχει στην επιδερμίδα, μην προσπαθήσετε να την βγάλετε και μη σκαλίζετε το τραύμα με αιχμηρά αντικείμενα για να την αποκαλύψετε. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Διαβάστε επίσης...

Περισσότερες κατηγορίες...

Σημείωση: Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.